Xin cầu nguyện cho Linh mục gốc Việt qua đời vì nhiễm CORONAVIRUS

Lm. Vinh Sơn Bùi Đoàn, 59 tuổi, thuộc Hội Linh mục Xuân Bích, đã an nghỉ trong Chúa sau thời gian chiến đấu với coronavirus. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 25 năm linh mục của ngài.


Cha Vinh Sơn Bùi Đoàn nhập viện hôm 15/5/2020 và được chuẩn đoán bị nhiễm Covid-19, hiện ngài đang rất khó thở và cần phải dùng máy trợ thở. Cha Vinh Sơn là người con gốc Việt đang phục vụ tại Hoa Kỳ. Cha đã an nghỉ trong Chúa sau thời gian chiến đấu với coronavirus. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho cha Vinh Sơn được vào hưởng tôn nhan thánh Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan