Mùa Chay năm 2023 bắt đầu từ ngày nào?

Mùa Chay là gì?

Mùa Chay bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc ngay trước khi Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa vào Thứ Năm Tuần Thánh. Mùa kéo dài 40 ngày, tượng trưng cho 40 ngày Chúa Giêsu sống trong sa mạc, 40 năm lưu vong của người Israel và cơn bão 40 ngày mà Noah đã trải qua.

Vào những tuần này, Giáo Hội kêu gọi các Kitô hữu suy gẫm và trở lại cuộc sống tâm linh để chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh.

Mùa Chay năm 2023 bắt đầu từ ngày nào?

Mùa Chay năm 2023 bắt đầu từ thứ 4, ngày 22 tháng 2 và kết thúc vào thứ 6, ngày 7 tháng 4 Dương lịch.

Những ngày ăn chay trong mùa chay

Thứ 4 Lễ Tro: Ngày 22 tháng 2
Thứ 6 Tuần Thánh: Ngày 7 tháng 4
Ngoài ra một số giáo phận còn giữ luật cũ ăn chay tất cả các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan