Mùa Chay năm 2022 bắt đầu từ ngày nào?

Mùa Chay là gì?

Mùa Chay bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc ngay trước khi Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa vào Thứ Năm Tuần Thánh. Mùa kéo dài 40 ngày, tượng trưng cho 40 ngày Chúa Giêsu sống trong sa mạc, 40 năm lưu vong của người Israel và cơn bão 40 ngày mà Noah đã trải qua.

Vào những tuần này, Giáo Hội kêu gọi các Kitô hữu suy gẫm và trở lại cuộc sống tâm linh để chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh.

Mùa Chay năm 2022 bắt đầu từ ngày nào?

Mùa Chay năm 2022 bắt đầu từ thứ 4, ngày 2 tháng 3 và kết thúc vào ngày 15/4 Dương lịch.

Những ngày ăn chay trong mùa chay

Thứ 4 Lễ Tro: Ngày 2 tháng 3
Thứ 6 Tuần Thánh: Ngày 15 tháng 4
Ngoài ra một số giáo phận còn giữ luật cũ ăn chay tất cả các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay.

Xem thêm: Những ngày ăn chay kiêng thịt của Công Giáo năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan