Lời cầu nguyện cho các linh hồn

Lạy Chúa, người luôn luôn thương xót và đoái nhìn xuống những linh hồn đau khổ trong luyện ngục.

Những người mà tội lỗi và sự sơ suất đã kéo họ rời xa vòng tay của Chúa nhưng có nghe chăng tiếng lòng họ vẫn lưu tâm hướng về lòng thương của Chúa tự muôn đời.

 

Xin cho chúng con – những kẻ còn hiện hữu ở trần gian này luôn biết cầu nguyện cho những linh hồn đau khổ kia để họ được dọn sạch tội lỗi, để họ thực hiện những ước vọng công chính rằng có thể xứng đáng được diễm phúc nhìn thấy Ngài trong vinh quang

Xin cho các linh hồn được hiệp nhất với Ngài và nhận được những lời chúc phúc được gửi đến từ Nước Trời: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan