12 lời hứa của Chúa Giêsu dành cho những ai tôn sùng Thánh Tâm Ngài

Trong một lần hiện ra với Thánh Margarita Maria Alacoque, Chúa Giêsu đã trao 12 lời hứa dành cho những ai tôn sùng Thánh Tâm Ngài:

1. Cha sẽ ban cho họ mọi ơn cần thiết cho đời sống của họ.

2. Cha sẽ ban bình an cho gia đình của họ.

3. Cha sẽ an ủi họ trong mọi cơn gian truân.

4. Họ sẽ tìm thấy nơi Thánh Tâm Cha sự ẩn náu an toàn trong cuộc sống và nhất là trong giờ lâm tử.

5. Cha sẽ đổ tràn phúc lành trên công việc của họ.

6. Các tội nhân sẽ tìm thấy nơi Thánh Tâm Cha một Đại Dương Thương Xót bao la.

7. Các linh hồn nguội lạnh sẽ trở nên sốt sắng.

8. Các linh hồn sốt sắng sẽ mau trở nên trọn lành.

9. Cha sẽ chúc lành cho các gia đình trưng bày và tôn kính linh ảnh Thánh Tâm.

10. Cha sẽ ban cho các linh mục sức mạnh lay chuyển các linh hồn chai đá nhất.

11. Nhưng người truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm Ta sẽ được ghi tên trong Thánh Tâm Cha và không hề bị phai nhòa.

12. Với lòng lân tuất của Thánh Tâm, Cha hứa rằng tình yêu toàn năng của Thánh Tâm sẽ ân ban cho những người rước lễ liên tiếp 9 thứ sáu đầu tháng được ơn ăn năn trong giờ sau hết, không phải chết mất nghĩa cùng Cha, lại được lãnh nhận các bí tích vì Thánh Tâm Cha sẽ nên nơi ẩn náu vững vàng trong giờ lâm tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan