10 lí do bạn nên cầu nguyện buổi sáng

Cầu nguyện buổi sáng là một cách tuyệt vời để tập trung thời gian và sự chú ý của bạn vào việc tìm kiếm hoạch định của Chúa cho một ngày trước mắt. Hãy tìm kiếm sự hiện diện của Chúa mỗi buổi sáng trước khi hàng loạt những việc cần phải làm ở phía trước khiến mọi sức lực và sự tập trung của bạn bị kéo đi mất. Dưới đây là 10 lí do mà bạn nên cầu nguyện buổi sáng:

1. Bạn sẽ gặp Thiên Chúa , Mẹ Maria và các Thánh trước khi bạn gặp ma quỷ !

2. Bạn sẽ gặp Thiên Chúa trước khi bạn đối diện các hoàn cảnh trong cuộc sống !

3. Bạn trò chuyện tương giao với Thiên Chúa trước khi bạn trò chuyện với người ta

4. Bạn nghe được tin lành từ Trời trước khi phải nghe được tin giật gân dưới đất!

5. Bạn đầu phục Ý Thiên Chúa trước khi bạn phải phục theo ý con người !

6. Bạn tôn vinh Thiên Chúa trước khi tôn vinh con người !

7. Bạn nuôi dưỡng tâm linh mình trước khi bạn nuôi dưỡng thể xác mình !

8. Bạn gọi đến Danh Giêsu trước khi bạn gọi đến các danh nhỏ khác !

9. Bạn nhìn thấy Thiên Chúa , Chúa Giê-su ,Mẹ Maria ,các Thánh trước khi bạn nhìn thấy mình trong gương và mọi người trong cuộc sống !

10. Bạn dọn dẹp trái tim bạn trước khi bạn dọn dẹp nhà cửa bạn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan